Pelan Strategik Panitia
ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (SAINS)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
(PMR 2011 /
SPM 2011)
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Sasaran 2015
Keputusan pencapaian subjek sains teras belum cemerlang
Meningkatkan prestasi Sains dari segi kualiti dan kuantiti
Tingkatan 1

% Kelulusan
99.27
100%
100%
100%
100%
% A
16.06%
22%
25%
28%
31%
GPMP
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
Tingkatan 2

% Kelulusan
99.27
100%
100%
100%
100%
% A
16.06%
19%
22%
25%
28%
GPMP
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
Tingkatan 3 (PMR)

% Kelulusan
99.27
100%
100%
100%
100%
% A
16.06%
16%
19%
22%
25%
GPMP
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
Tingkatan 4

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
16%
17%
20%
23%
26%
GPMP
4.85
4.80
4.75
4.70
4.65
Tingkatan 5 (SPM)

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
16%
14%
17%
20%
23%
GPMP
4.90
4.85
4.80
4.75
4.70

ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (FIZIK)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
(SPM 2010)
Sasaran 2011
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Keputusan pencapaian Fizik belum cemerlang
Meningkatkan prestasi Fizik dari segi kualiti dan kuantiti
Tingkatan 4

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
2.86%
11%
14%
17%
20%
GPMP
5.75
5.70
5.65
5.60
5.55
Tingkatan 5 (SPM)

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
2.86%
8%
11%
14%
17%
GPMP
5.80
5.75
5.70
5.65
5.60
ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (KIMIA)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
(SPM 2010)
Sasaran 2011
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Keputusan pencapaian Kimia belum cemerlang
Meningkatkan prestasi Kimia dari segi kualiti dan kuantiti
Tingkatan 4

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
5.88%
6%
9%
12%
15%
GPMP
6.15
6.10
6.05
6.00
5.95
Tingkatan 5 (SPM)

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
5.88%
3%
6%
9%
12%
GPMP
6.20
6.15
6.10
6.05
6.00                                                                                                                                                                                          


ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (BIOLOGI)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
(SPM 2010)
Sasaran 2011
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Keputusan pencapaian Biologi belum cemerlang
Meningkatkan prestasi Biologi dari segi kualiti dan kuantiti
Tingkatan 4

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
2.86%
10%
13%
16%
19%
GPMP
5.15
5.10
5.05
5.00
4.95
Tingkatan 5 (SPM)

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
2.86%
7%
10%
13%
16%
GPMP
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (SAINS TAMBAHAN)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
(SPM 2010)
Sasaran 2011
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Keputusan pencapaian Sains Tambahan belum cemerlang
Meningkatkan prestasi Sains Tambahan dari segi kualiti dan kuantiti
Tingkatan 4

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
4.76%
26%
29%
32%
35%
GPMP
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25
Tingkatan 5 (SPM)

% Kelulusan
100%
100%
100%
100%
100%
% A
4.76%
23%
26%
29%
32%
GPMP
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL 2012

ISU STRATEGIK
Keputusan pencapaian subjek sains teras dan sains elektif  belum cemerlang
MATLAMAT STRATEGIK  
Meningkatkan prestasi subjek sains teras dan sains elektif dari segi kualiti dan kuantiti
INDIKATOR PRESTASI (KPI)
Peratus Kelulusan (%)  / Peratus A dalam PMR dan SPM (%), GPMP
OBJEKTIF / SASARAN
·      Peratus kelulusan semakin meningkat dari tahun ke tahun
·      Peratus pelajar yang mendapat A semakin bertambah dari tahun ke tahun
·      Nilai GPMP bertambah baik dari semasa ke semasa
STRATEGI
Menjadikan usaha meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian subjek sains teras dan elektif tanggungjawab semua pihak guru subjek sains teras dan sains elektif  .


PROGRAM MEMPERTINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR TAHUN 2012

Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
1
Latihan soalan objektif yang mencukupi
Pelajar diberi sekurang-kurangnya 20 soalan berbentuk aneka pilihan setiap topik
Mendorong pelajar membuat ulang kaji dan membiasakan kepada soalan berformat SPM.
Semua Pelajar
150 soalan / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
2
Latihan berbentuk struktur yang mencukupi
Pelajar diberi sekurang-kurangnya 4 soalan berbentuk struktur setiap topik
Mendorong pelajar membuat ulang kaji dan membiasakan kepada soalan berformat SPM.
Semua Pelajar
25 soalan / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
3
Latihan berbentuk esei yang mencukupi
Pelajar diberi sekurang-kurangnya 1 soalan berbentuk esei setiap topik
Mendorong pelajar membuat ulang kaji dan membiasakan kepada soalan berformat SPM.
Semua Pelajar Tingkatan 4 dan 5
10 soalan / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif

Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
4
Latihan berformat kertas 3 yang mencukupi (bagi subjek Physics, Chemistry, Biology dan Additional Science)
Pelajar diberi sekurang-kurangnya 1 soalan berformat kertas 3 setiap topik (jika berkaitan)
Mendorong pelajar membuat ulang kaji dan membiasakan kepada soalan berformat SPM.
Pelajar yang mengambil subjek sains elektif
5 soalan / tahun
En. Jubile (Physics)
Pn Syarliza (Chemistry)
En. Ong
(Biology / Add Science)
5
Latihan dalam bentuk lain (seperti isi tempat kosong, melukis dan melabel)
Pelajar diberi sekurang-kurangnya 10 soalan latihan setiap topik.
Mendorong pelajar membuat ulangkaji
Semua Pelajar
50 soalan / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
6
Kerja Kumpulan yang melibatkan pembentangan dan  penggunaan ICT
Pelajar membentuk kumpulan (4 – 6 pelajar) dan diberi tugasan yang melibatkan penggunaan ICT dan pembentangan
Mendorong pelajar bekerjasama dalam kumpulan dan penggunaan ICT
Semua Pelajar
2 kali / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
7
Ujian
Semua pelajar menduduki ujian sebelum cuti pertengahan setiap penggal.
Mendorong pelajar belajar dan mendapat maklumbalas kemajuan pelajar
Semua Kelas
2 kali / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
8
Peperiksaan Pertengahan Tahun / Peperiksaan Akhir Tahun / Ujian Excel / Percubaan PMR / Percubaan SPM
Semua pelajar menduduki peperiksaan sebelum cuti pertengahan tahun dan akhir tahun atau sebelum PMR dan SPM
Mendorong pelajar belajar dan membiasakan kepada format & suasana peperiksaan sebenar / mengenalpasti kemajuan pelajar
Semua kelas
2 kali / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
9
Kelas Tambahan
Kelas tambahan diadakan untuk subjek sains elektif (Physics, Chemistry, Biology dan Add Science)
Menghabiskan silabus dan mempertingkatkan prestasi subjek sains elektif
Pelajar Tingkatan 5
35 kali / tahun
En. Jubile (Physics)
Pn Syarliza (Chemistry)
En. Ong
(Biology / Add Science)

Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
10
Kuiz / Ujian Topikal / Ujian Diagnostik
Ujian ringkas diadakan selepas satu topik habis diajar
Memastikan semua pelajar dapat menguasai suatu topik
Semua pelajar
6 kali / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
11
Stesen Pembelajaran Sains 1
(Kawasan Sekitar Kolam Ikan)
Memaparkan maklumat berkaitan dengan ecology dan biodiversity di sekitar kolam ikan
Menerapkan informasi tentang Ecology dan Biodiversity kepada pelajar
Semua pelajar
2 kali / tahun
Pn Norzarinah
12
Stesen Pembelajaran Sains 2
(Pondok Sains)
Memaparkan istilah-istilah sains dan info sains
Memperkenalkan istilah-istilah sains yang penting kepada pelajar
Semua pelajar
2 kali / tahun
Pn Norhidayah
Persatuan sains
13
Stesen Pembelajaran Sains 3
(Kawasan tingkap di luar makmal sains)
Memaparkan maklumat / nota / soalan mengikut subjek pada tingkap di luar makmal sains 1 dan 2.
Menyediakan bahan ulangkaji bagi semua subjek sains teras dan sains elektif
Semua pelajar
2 kali / tahun
En. Ong
14
Bilik Sains
(Makmal 1 dan 2)
Memaparkan formula-formula fizik, peraturan makmal, maklumat bahan dan radas di makmal dan istilah sains pada dinding-dinding dan tiang-tiang di dalam makmal.
Memperkenalkan bahan dan radas di makmal, konsep-konsep fizik , istilah sains dan peraturan makmal kepada pelajar
Semua pelajar
2 kali / tahun
En. Ong
15
Sudut Mata pelajaran Sains teras dan sains elektif dalam kelas
Memaparkan maklumat subjek sains teras dan sains elektif pada papan kenyataan di kelas
Menyediakan tempat ulangkaji bagi pelajar di dalam kelas
Semua pelajar
6 kali / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
16
Pameran Sains
Mengadakan pameran sains di dalam / luar makmal sains semasa Bulan Sains dan Matematik
Menarik minat pelajar terhadap sains
Semua pelajar
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik


Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
17
Pertandingan Persembahan Ms PowerPoint Sempena Bulan Sains Dan Matematik
Pelajar membentuk kumpulan menyediakan persembahan PowerPoint bagi tajuk yang ditetapkan dan mempersembahkannya.
Mencungkil kreativiti dan penggunaan ICT pelajar.
Semua pelajar
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik
18
Pertandingan Buku Skrap sempena Bulan Sains Dan Matematik
Setiap kelas tingkatan 1 dan 2 menghasilkan sekurang-kurang satu buku skrap bagi tajuk yang ditetapkan
Mencungkil kreativiti dan minat pelajar terhadap sains.
Pelajar Tingkatan 1 dan 2
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik
19
Pertandingan Kreativiti Berdasarkan Bahan Kitar Semula sempena Bulan Sains Dan Matematik
Pelajar mereka cipta suatu bahan dengan menggunakan bahan kitar semula
Mencungkil kreativiti dan minat pelajar terhadap sains. Menerapkan konsep kitar semula kepada pelajar
Semua pelajar
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik
20
Kuiz Bertulis Sempena Bulan Sains Dan Matematik
Pelajar menjawab soalan kuiz selama 5 minit. Pelajar yang mendapat markah tertinggi dan paling laju menyelesaikan masalah menang pertandingan.
Menarik minat pelajar terhadap sains
Semua pelajar
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik
21
Kuiz Perhimpunan
Pelajar menjawab soalan kuiz semasa perhimpunan
Menarik minat pelajar terhadap sains
Semua pelajar
1 kali / tahun
AJK Bulan Sains Dan Matematik
22
Pertandingan Melancarkan Roket ’Berparacute’ Peringkat sekolah
Pelajar membentuk kumpulan bertiga, membina roket dan melancarkan roket ber’paracute’. Roket yang paling lambat jatuh ke lantai merupakan pemenang.
Mencungkil kreativiti dan kemahiran berfikir pelajar
Pelajar tingkatan 4 dan 5
1 kali / tahun
En. Jubile
En. Ong
23
Kuiz Sains National
Pelajar menjawab soalan dalam bentuk objektif (setara seluruh Malaysia) pada masa yang ditetapkan
Menarik minat pelajar terhadap konsep-konsep sains
Pelajar Tingkatan 4 dan 5
1 kali / tahun
En. Ong
Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan

24
Pertandingan Melancarkan Roket ’Berparacute’ Peringkat Daerah Tuaran
Pelajar membentuk kumpulan bertiga, membina roket dan melancarkan roket ber’paracute’. Roket yang paling lambat jatuh ke lantai merupakan pemenang.
Mencungkil kreativiti dan kemahiran berfikir pelajar
Pelajar tingkatan 4 dan 5 di Daerah Tuaran
1 kali / tahun
En. Jubile
En. Ong

25
Kuiz Kimia Kebangsaan Malaysia (K3M) Peringkat Asas
Pelajar menjawab soalan dalam bentuk objektif (setara seluruh Malaysia) pada masa yang ditetapkan
Menarik minat pelajar terhadap konsep-konsep kimia
Pelajar Kimia Tingkatan 4 dan 5 yang minat
1 kali / tahun
Pn Syarliza

26
Pertandingan Reka Cipta
Pelajar membentuk kumpulan dan menyertai pertandingan reka cipta
Mencungkil kreativiti dan semangat berkumpulan untuk menyelesaikan masalah
Semua Pelajar
1 kali / tahun
Pn Norzarinah
En Ong

27
Pertandingan Solar Car
Pelajar membentuk kumpulan dan menyertai pertandingan reka cipta
Mencungkil kreativiti dan semangat berkumpulan untuk menyelesaikan masalah
Semua Pelajar
1 kali / tahun
En Jubile
En Clarence

28
Semakan Buku Latihan Pelajar
Pemeriksaan buku latihan dijalankan 3 kali setahun mengikut jadual khas pada bulan Mac, Jun dan Ogos
Memastikan para pelajar membuat latihan
Semua Pelajar
2 kali / tahun
Ketua Panitia

29
Semakan Fail PEKA pentaksir / pelajar
Pemeriksaan fail PEKA pentaksir dan pelajar
Memastikan PEKA sains dijalankan dengan lancar
Guru Pentaksir / Pelajar
2 kali / tahun
Ketua Pentaksir PEKA PMR / SPM

30
Kelas Anjal Sebelum PMR / SPM
Kelas anjal bagi subjek-subjek sains diadakan sebelum PMR / SPM
Membantu pelajar membuat ulangkaji pada masa akhir sebelum peperiksaan
Pelajar Tingkatan 3 dan 5
1 kali / tahun
Guru mata pelajaran
ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Kaedah pengajaran dan pembelajaran kurang menarik dan tidak pelbagai
Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Bilangan ABM menggunakan ICT
1
2
3
4
Bilangan aktiviti di luar bilik darjah
1
2
3
4
Bilangan permainan 
0
1
2
3
Bilangan pencerapan P&P
2
4
6
8
Bilangan semakan buku latihan pelajar
6
10
15
20PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL 2012

ISU STRATEGIK
Kaedah pengajaran dan pembelajaran  yang kurang menarik dan tidak pelbagai
MATLAMAT STRATEGIK  
1.        Menghasilkan ABM dengan menggunakan ICT.
2.        Menyediakan aktiviti P&P di luar bilik darjah.
3.        Menyediakan permainan untuk menarik minat pelajar.
4.        Memastikan P&P berjalan dengan lancar
5.        Memastikan latihan yang diberi kepada pelajar berkesan dan berkualiti
INDIKATOR PRESTASI (KPI)
1.        Bilangan ABM yang dihasilkan dengan menggunakan ICT.
2.        Bilangan aktiviti di luar bilik darjah yang dirancang.
3.        Bilangan permainan P&P yang dihasilkan.
4.        Bilangan pencerapan P&P yang diadakan.
5.        Bilangan semakan buku latihan pelajar.
OBJEKTIF / SASARAN
Menambah kepelbagaian kaedah P & P
STRATEGI
Menghadiri bengkel ICT
Menghadiri perkembangan staf
Menghadiri kursus yang berkaitan kaedah P & P

PROGRAM BAGI MEMPELBAGAIKAN P&P GURU- GURU TAHUN 2012

Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
1
Persediaan ABM dengan menggunakan ICT
Setiap guru mata pelajaran menyediakan 2 jenis ABM dengan menggunakan ICT
Guru dapat mempelbagaikan kaedah P&P
Semua guru sains
2 jenis ABM / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
2
Merancang aktiviti P&P di luar bilik darjah
Setiap guru mata pelajaran menyediakan 1 aktiviti di luar bilik darjah
Guru dapat mempelbagaikan kaedah P&P
Semua guru sains
1 jenis aktiviti / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
3
Menyediakan permainan untuk menarik minat pelajar dalam P&P
Setiap guru mata pelajaran menyediakan 1 permainan
Guru dapat mempelbagaikan kaedah P&P
Semua guru sains
1 permainan / tahun
Setiap guru mata pelajaran sains teras dan elektif
4
Pencerapan P&P
P&P setiap guru sains dicerap oleh ketua
Memastikan P&P berkesan dan berjalan dengan lancar
Semua guru sains
8 kali / tahun
Ketua Panitia
5
Semakan Buku Latihan Pelajar
Pemeriksaan buku latihan dijalankan 3 kali setahun mengikut jadual khas pada bulan Mac, Jun dan Ogos
Memastikan latihan yang diberi berkualiti dan berkesan
Semua guru sains
3 kali / tahun
Ketua Panitia


ISU, MATLAMAT, KPI, TOV, SASARAN (PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
(KPI)
TOV
Sasaran 2012
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Aktiviti Panitia yang dirancang tidak dijalankan dengan lancar
Mengadakan perbincangan yang berterusan agar rancangan panitia dapat dilaksanakan dengan baik
Bilangan Mesyuarat Panitia
4
4
5
5
Bilangan Mesyuarat PEKA
4
3
3
3
Bilangan Post Mortem
4
4
4
4
Bilangan Kursus Dalaman / Perjumpaan / Perkongsian
2
3
4
5
PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL 2012

ISU STRATEGIK
Aktiviti Panitia tidak dijalankan dengan lancar
MATLAMAT STRATEGIK  
1.        Aktiviti panitia yang terancang dijalankan dengan lancar
2.        Perlaksanaan PEKA lebih berkesan
3.        Mendorong guru-guru mengubahsuai strategi P&P selepas ujian / peperiksaan.
4.        Mewujudkan panitia yang berkesan
INDIKATOR PRESTASI (KPI)
1.        Bilangan kali mesyuarat panitia.
2.        Bilangan kali mesyuarat PEKA.
3.        Bilangan kali post mortem selepas ujian dan peperiksaan.
4.        Bilangan kali perjumpaan panitia
OBJEKTIF / SASARAN
Memastikan aktiviti yang terancang dijalankan dengan lancer dan berkesan
STRATEGI
Perjumpaan dan perbincangan

PROGRAM BAGI MELANCARKAN AKTIVITI PANITIA TAHUN 2012

Bil
Program /
Tindakan
Huraian / Strategi Perlaksanaan
Objektif
Kumpulan Sasaran
Petunjuk Prestasi (KPI)
Tindakan
1
Mesyuarat Panitia
Perbincangan tentang aktiviti panitia yang akan dijalankan dan post mortem bagi aktiviti yang telah dijalankan
Aktiviti-aktiviti panitia lebih berkesan
Semua ahli panitia
4 kali / tahun
Ketua panitia sains
2
Mesyuarat PEKA
Perbincangan tentang perlaksanaan PEKA
Perlaksanaan PEKA Sains adalah terancang dan teratur
Semua ahli panitia
2 kali / tahun
Ketua panitia sains
3
Post Mortem Ujian & Peperiksaan
Menganalisis keputusan pelajar selepas ujian dan peperiksaan, berbanding dengan TOV dan pengubahsuaian strategi pengajaran
Mendorong guru-guru mengubah strategi untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam sains
Semua ahli panitia
4 kali / tahun
Ketua panitia sains
4
Perkembangan Staf & Kursus Dalaman
Slot dalam jadual untuk panitia bermesyuarat, memberi taklimat dan perkongsian
Mewujudkan panitia yang berkesan
Semua ahli panitia
4 kali / tahun
Ketua panitia sains